Thiết kế nhà thờ họ

Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

mau thiet ke nha tho ho dep 1 qpr - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên, mẫu nhà thọ ở ở Hưng Yên đẹp, kiến trúc nhà thờ họ

Nhà thờ họ sẽ được xây cất với quy mô, kiến trúc phụ thuộc vào khả năng tài chính và đóng góp của các suất họ (từng thành viên nam) và theo địa vị xã hội của những người vai vế trong dòng họ.

Phần nội thất, gian giữa thường kiến trúc kiểu mở rộng ra phía tường hậu (chuôi vồ) để xây bệ thờ.

Trên bệ thờ đặt các linh toạ hoặc giá gương hoặc (vì tay ngai chạm hình rồng nên còn có tên khác là long ngai).

Ngai sẽ là nơi để bài vị tổ tiên hoặc là một ống quyển, hoặc khối hộp chữ nhật sơn son thiếp vàng đứng chứa đựng gia phả, có phủ nhiễu điều bên ngoài.

Nơi đây là nơi được xem là linh thiêng nhất, nơi mà linh hồn tổ tiên sẽ ngự trị

mau thiet ke nha tho ho dep images1201137 nha Tho - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

mau thiet ke nha tho ho dep GOC2 - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

mau thiet ke nha tho ho dep fujislate hzj47DSC00986 - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

mau thiet ke nha tho ho dep chu tien 08 - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

mau thiet ke nha tho ho dep angan 00001 - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

mau thiet ke nha tho ho dep 61 big - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

mau thiet ke nha tho ho dep 35 - Thiết kế nhà thờ họ ở Hưng Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT