Thiết kế nhà thờ họ, Công ty tư vấn kiến trúc xây dựng Thái Bình

Thiết kế nhà thờ họ Nguyễn Thái Bình

Thiết kế nhà thờ họ Nguyễn Thái Bình, mẫu nhà thọ ở ở Thái Bình đẹp, kiến trúc nhà thờ họ

Nhà thờ họ sẽ được xây cất với quy mô, kiến trúc phụ thuộc vào khả năng tài chính và đóng góp của các suất họ (từng thành viên nam) và theo địa vị xã hội của những người vai vế trong dòng họ.

Phần nội thất, gian giữa thường kiến trúc kiểu mở rộng ra phía tường hậu (chuôi vồ) để xây bệ thờ.

Trên bệ thờ đặt các linh toạ hoặc giá gương hoặc (vì tay ngai chạm hình rồng nên còn có tên khác là long ngai).

Ngai sẽ là nơi để bài vị tổ tiên hoặc là một ống quyển, hoặc khối hộp chữ nhật sơn son thiếp vàng đứng chứa đựng gia phả, có phủ nhiễu điều bên ngoài.

Nơi đây là nơi được xem là linh thiêng nhất, nơi mà linh hồn tổ tiên sẽ ngự trị

mau nha tho ho 01 - Thiết kế nhà thờ họ Nguyễn Thái Bình

mau nha tho ho 03 - Thiết kế nhà thờ họ Nguyễn Thái Bình

mau nha tho ho 04 - Thiết kế nhà thờ họ Nguyễn Thái Bình

mau nha tho ho 06 - Thiết kế nhà thờ họ Nguyễn Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT