Dự án mới

Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự. 

Mr Sinh – Mrs Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.

THÔNG TIN THIẾT KẾ
Kích thước khu đất thiết kế: 16m x 22.5m Diện tích khu đất : 360 m2 – Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 180 m2 Tổng diện tích xây dựng: 460 m2

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
25 đường V1, VCN Phước Hải, Nha Trang Năm hoàn thành: 2020

DHS06860 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06783 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  1 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06954 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  MB TANG 1  - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  MB TANG 2  - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  MB TANG 3  - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  T3 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  T AP MAI - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06418 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06429 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  2 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  4 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06592 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06508 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06498 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  6 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  7 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06440 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  3 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06459 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06479 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06488 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06642 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06672 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06685 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06691 Edit - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06701 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06721 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06731 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06741 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06757 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.  DHS06901 - Sa Huynh Villa: Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Bài viết cùng chuyên mục