Dự án mới, Thiết kế biệt thự

Mrs Y Villa Đà Lạt – Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp

tan co dien - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp
VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

KĐT Cồn Tân Lập, Xương Huân, Tp. Nha Trang

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 12m x 20m Diện tích khu đất : 240 m2 – Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 170 m2 Tổng diện tích xây dựng: 410 m2

t1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PKHACH copy - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PKHACH1 copy - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PKHACH2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp BEP AN - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp BEP 2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PHONG AN - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp pngu chinh1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CHINH 2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CHINH2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CHINH3 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp phong massage - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp phong massage1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp phong massage2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PHONG NGU TANG 2A - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PHONGNGU TANG 2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CON GAI 2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CON GAI - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CON TRAI 1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CON TRAI - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU CON TRAI1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU TANG 2 copy - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU TANG 2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU TANG TRET copy - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PNGU tang tret1 copy - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PTHAY DO - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp PTHAY DO1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp SANH TANG 1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp SANH TANG 2 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp WC CON TRAI - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp WC CON TRAI1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp WC NGU CHINH 1 - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp WC NGU CHINH - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp WC PHONG NGU CHINH - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp WC TRET CON GAI - Mrs Y Villa Đà Lạt - Biệt thự tân cổ điển sang trọng đẳng cấp
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Bài viết cùng chuyên mục