Dự án mới, Thiết kế biệt thự

Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại – Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang

biet thu lo goc - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang

Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại, công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang. Công trình kết hợp quán cafe và nhà ở, vì vậy kiến trúc sư đã tối ưu công năng đảm bảo phân khu kinh doanh và ở sinh hoạt hài hoà.

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phạm Đức Phú và cộng sự.

1 20 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 1a 3 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 1c 4 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 1d 3 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 1e 2 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 1f - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 1g - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 2 23 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 2b 2 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 2c 1 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 2f - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 2 1 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 3 1 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 5 1 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 6 1 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 7 1 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 9 1 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 11 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 12 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 13 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 14 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 15 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang 5 16 - Biệt thự lô góc 3 tầng kiến trúc hiện đại - Công trình được thiết kế tại TP biển Nha Trang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Bài viết cùng chuyên mục