--------- -----------------

Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp

Sport Center Go Vap 5 - Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp

Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp, công trình được tư vấn và thiết kế bởi kiến trúc sư Phan Đình Kha và công sự. Cùng tham khảo một số view công trình

Sport Center Go Vap 5 - Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp

 

Sport Center Go Vap 6 - Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp

phuong an thiet ke nha thi dau quan go vap - Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp

phuong an thiet ke nha thi dau quan go vap 1 - Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp

phuong an thiet ke nha thi dau quan go vap 2a - Phương án thiết kế Nhà Thi Đấu Quận Gò Vấp

 

------------