Phong thủy phòng khách: Xem phong thủy phòng khách tốt nhất để có không gian tốt, vượng khí tại gia, không bị các luồng khí xấu làm ảnh hưởng, Phòng khách là nơi tụ nhiều vượng khí nhất, vì thế bạn nên được đặt phòng khách ở vị trí trung tâm.