Tư vấn xây dựng

PHÂN BIỆT HƯỚNG NHÀ VÀ HƯỚNG KHÍ – HƯỚNG HUYỀN QUAN

phong thuy la gì 3 700x445 - PHÂN BIỆT HƯỚNG NHÀ VÀ HƯỚNG KHÍ - HƯỚNG HUYỀN QUAN

Như đã nói trên quan niệm phong thủy gọi hướng lưng nhà là hướng nhà. Và hướng này cũng chỉ ứng vào một cung vị dùng la bàn để ta xác định cụ thể xem đó là một trong các phương vị: Nhâm, Tý, Quý (thuộc phương Bắc); hay phương vị: Sửu, Cấn, Dần (hướng Đông – Bắc); hay phương vị: Ất, Mão, Giáp

(thuộc phương Đông); hay Thìn, Tốn, Tị (thuộc hướng Đông – Nam); hay phương vị: Đinh, Ngọ, Bính (thuộc phương Nam); hay phương vị: Thân, Khôn, Mùi (thuộc hướng Tây – Nam); hay phương vị: Tân, Dậu, Canh (thuộc phương Tây); hay phương vị: Hợi, Càn, Tuất (thuộc hướng Tây Bắc).

1. Trong thc tế, nhân dân thường đnh hướng đơn gin là nhà ngonh mt vphương Nam (hướng nhà ở phương Bắc).

– Nhà ngoảnh mặt về hướng Tây – Nam (hướng nhà Đông – Bắc).

– Nhà ngoảnh mặt về phía Tây (hướng nhà phương Đông).

– Nhà ngoảnh mặt về hướng Tây – Bắc (hướng nhà thuộc hướng Đông – Nam).

– Nhà ngoảnh mặt về phương Bắc (hướng nhà thuộc phương Nam).

– Nhà ngoảnh măït về hướng Đông Bắc (nhà thuộc hướng Tây – Nam).

– Nhà ngoảnh mặt về phương Đông (hướng nhà phía Tây).

– Nhà ngoảnh mặt về hướng Đông – Nam (hướng nhà thuộc hướng Tây Bắc).

2. Người dân không quan tâm my đến phương vcụ thể như các nhà phong thủy.

Và người dân thường quên quan niệm hướng nhà là hướng mặt tiền của ngôi nhà. Tức họ nhầm lẫn “hướng nhà” với “hướng khí” vì đa phần mặt tiền là cửa chính – Huyền Quan (nơi vượng khí vào nhà nhiều nhất). Họ đâu có biết phong thuỷ không quan tâm mấy đến hướng mặt tiền của nhà.

Nhà phong thủy quan tâm đến phương vị của “hướng nhà” tức hướng lưng nhà (hướng mặt sau của ngôi nhà) và “hướng khí” hướng của Huyền Quan (tức hướng của cửa chính vào nhà).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Bài viết cùng chuyên mục