Tư vấn xây dựng

CÁC HƯỚNG NHÀ CỤ THỂ VÀ HƯỚNG CỬA CHÍNH – HƯỚNG KHÍ

cach xac dinh huong nha theo phong thuy tot nhat 1 - CÁC HƯỚNG NHÀ CỤ THỂ VÀ HƯỚNG CỬA CHÍNH - HƯỚNG KHÍ

Ta quan sát “hướng khí” và hướng Huyền Quan cụ thể:
1. Nhà hướng Tý
Nhà hướng Tý hướng chính Bắc (360° – 0°) có phương vị độ: 358 – 12°

Hướng Huyền Quan – hướng cửa chính vào nhà. Song nó cũng đôi khi nằm ở mặt tiền của ngôi nhà; hướng Tây Nam.

2. Nhà hướng “Nhâm”
Nhà hướng Nhâm ở hướng Bắc giáp Tây Bắc (Bắc – Tây Bắc) nó có phương vị

độ 348 đến ~ 353.
– Hướng cửa chính Đông – Nam (so với tâm nhà) trùng hướng mặt tiền. Như

vậy hướng mặt tiền của ngôi nhà là “hướng khí”.

3. Nhà hướng “Quý”

Nhà hướng Quý ở Bắc giáp Đông – Bắc (Bắc – Đông Bắc); nó có phương vị độ ~ 8° đến ~ 23°.

– Hướng cửa chính của ngôi nhà “Khôn” chính Tây – Nam chếch “Mũi”.

4. Nhà hướng “Cn”

Hướng cấn ở chính Đông Bắc, có phương vị độ ~ 38° → 53°.

– Hướng cửa chính nằm ở Đông – Nam, “Đinh” giáp “Mùi” của hướng Tây – Nam, có phương vị độ: ~ 188° → ~193 trên mặt tiền nhà.

5. Nhà hướng “Su”
Hướng Sửu ở Đông – Bắc giáp phương chính Bắc; nó có phương vị độ ~23°

→ 38°.
– Hướng cửa chính, mặt tiền góc “Ngọ” “Đinh” phương Nam, có phương vị

độ 185° → 200°.

6. Nhà hướng “Dn”

Nhà hướng Dần ở góc Đông – Bắc giáp Đông, có phương vị: 58° – 63°.

– Hướng cửa chính, hướng khí trên mặt tiền ở góc “Mùi” Tây – Nam giáp Nam có phương vị độ: 220° → 235°.

7. Nhà hướng “Mão”

Hướng “Mão” ở chính Đông có phương vị độ 83°° 98°.

– Hướng cửa chính, hướng khí trên mặt tiền ở góc “Canh” giáp Thân, hướng Tây – Nam, có phương vị độ 250° → 265°.

8. Nhà hướng “Giáp”
Nhà hướng “Giáp” ở góc phương Đông giáp Đông – Bắc có phương vị độ 68°

→ 83°.
– Hướng cửa chính không nằm trên mặt tiền. Hướng khí ở bên cạnh góc

“Tuất” phương Tây – Bắc giáp Tây có phương vị độ: 295° →310°.

9. Nhà hướng “t”

Nhà hướng Ất ở góc Đông giáp Đông – Nam. Nó có phương vị độ 98° → 103°.

– Hướng cửa chính – hướng khí trên mặt tiền ở góc “Càn”, chính Tây – Bắc; nó có phương vị độ 305° → 320°.

10. Nhà hướng “Tn”

Nhà hướng “Tốn” ở chính Đông – Nam, có phương vị độ 128° → 143°.

– Hướng cửa chính nằm trên mặt tiền, ở góc “Hợi” hướng Tây Bắc giáp “Nhâm” phương Bắc có phương vị độ 320° → 335°.

11. Nhà hướng “Thìn”

Nhà hướng Thìn ở Đông – Nam, góc giáp Đông có phương vị độ: 118° → 133°.

– Hướng cửa chính không nằm trên mặt tiền khoảng “Hợi – Nhâm” hướng Tây Bắc. Nó có phương Vị độ: 320° → 335°.

12. Nhà hướng “T
Nhà hướng Tị ở hướng Đông – Nam, góc Giáp phương Nam, có phương vị

độ: 148° → 163°.
– Hướng cửa chính trên mặt tiền ở hướng Tây Bắc, nó có phương vị độ 315°

→ 330°.

13. Nhà hướng “Bính”

Nhà hướng Bính ở phương Nam, góc giáp Đông – Nam. Nó có phương vị độ 158° → 273°.

– Hướng cửa chính không nằm trên mặt tiền mà ở góc Quý – Sửu giáp hướng Đông – Bắc. Nó có phương vị độ: 5° → 20°.

14. Nhà hướng Ng.

Nhà hướng Ngọ ở chính phương Nam. Nó có phương vị độ 173° → 198°.

– Hướng cửa chính nằm trên mặt tiền, phương Bắc ở góc “Nhâm – Hợi” giáp hướng Tây – Bắc, có phương vị 335° → 355°.

Nhà hướng Ngọ, Huyền Quan nên mở phía Tây bắc hoặc phía Đông.

15. Nhà hướng “Đinh” góc ca phương Nam giáp Tây – Nam. Nó có phương vđ: 1880 2030.

– Hướng cửa chính không nằm trên mặt tiền, mà ở “Nhâm – Hợi” góc của

phương Bắc giáp Tây – Bắc. Nó có phương vị độ 345° → 360°.

16. Nhà có hướng “Khôn”

Nhà hướng Khôn ở chính phương Tây – Nam. Nó có phương vị độ: 218° → 233°.

– Hướng cửa chính, trên mặt tiền là chính hướng Đông – Bắc góc “Cấn”. Nó có phương vị độ: 38° → 53°.

17. Nhà hướng “Mùi”
Nhà hướng Mùi nằm ở góc Tây – Nam, giáp phương Nam. Nó có phương vị

độ 208 °→ 223°.
– Hướng cửa chính – Huyền Quan ở lệch sang góc “Dần”, hướng Đông – Bắc

giáp Đông. Nó có phương vị độ: 55° → 70°.

18. Nhà hướng “Thân”

Nhà hướng Thân ở góc Tây – Bắc, giáp phương Tây. Nó có phương vị độ: 258° → 273°.

– Hướng cửa chính – hướng khí nằm trên mặt tiền ở “Cấn” chính hướng Đông – Bắc. Nó có phương vị độ: 45° → 60°.

19. Nhà hướng “Du”

Nhà hướng Dậu ở phương chính Tây. Nó có phương vị độ 268° → 283°.

– Hướng cửa chính – Huyền Quan ở phương Đông, góc “Ất” – “Thìn” giáp hướng Đông – Đông Nam. Nó có phương vị độ: 105° → 120°.

20. Nhà hướng “Canh”
Nhà hướng Canh ở phương Tây, góc Tây giáp Tây – Nam. Nó có phương vị

độ: 248° → 263°.
– Hướng cửa chính – Huyền Quan – hướng khí nằm ở góc “Ất”, góc Đông

giáp hướng Đông – Nam. Nó có phương vị độ: 85° → 100°.
21. Nhà hướng “Tân”
Nhà hướng Tân nằm ở phương Tây góc Tây – Tây Bắc (Tây giáp Tây – Bắc).

Nó có phương vị độ: 278° →293°.
– Hướng cửa chính – Huyền Quan nằm trên mặt tiền, ở góc “Thìn Tốn”

hướng Đông – Nam giáp Đông. Nó ở phương vị độ 125° → 140°.

22. Nhà hướng “Tut”

Nhà hướng Tuất nằm ở hướng Tây – Bắc, góc giáp phương Tây (Tây Bắc – Tây). Nó ở góc phương vị độ: 193° → 208°.

– Hướng cửa chính – Huyền Quan – hướng khí nằm trên mặt tiền ở hướng Đông – Nam góc Đông – Đông Nam ở “Tỵ”. Nó có phương vị độ: 135° → 150°.

23. Nhà hướng “Càn”

Nhà hướng Càn ở hướng chính Tây – Bắc. Nó có phương vị độ: 208° → 223°.

– Hướng cửa chính – Huyền Quan – hướng khí, nằm trên mặt tiền. Nó có phương vị độ: 128° → 143°.

24. Nhà hướng “Hi”
Nhà hướng Hợi ở hướng Tây – Bắc, gọi Tây – Bắc giáp phương Bắc (Tây Bắc –

Bắc). Nó có phương vị độ: 320° → 333°.

– Hướng cửa chính – Huyền Quan – Hướng khí nằm ở mặt tiền, hướng Đông – Nam góc Đông – Nam giáp phương Đông (Đông Nam – Đông). Nó có phương vị độ: 130° → 145°.

25. Nhà hướng Mão

Nhà hướng Mão – Huyền Quan nên mở ở phía Tây – Nam cũng có thể mở ở phía Tây.

VI. NHNG LƯU Ý
Trong thực tế nếu ta không có được hướng cửa chính đúng “hướng khí” như

quy định trên (24 hướng khí).

  1. Ta có thể đặt ban thờ trong nhà vào đúng hướng khí mà ta đã biết.
  2. Mở cửa sổ trống (khuôn sắt không cánh cửa) để hứng “khí” vào nhà ở “hướng khí”.
  3. Đặt hướng bếp vào “hướng khí” đã cho.
  4. Lý giải các giải pháp trên. – Mở cửa sổ trống để cho sinh khí vào phòng. Nó giúp ta khắc phục được

phần nào khi mà ta không thể sửa chữa cửa chính – Huyền Quan của ngôi nhà của ta do các điều kiện khách quan ràng buộc.

– Giải pháp đặt và bố trí ban thờ trong nhà vào “hướng khí” đã biết (tất nhiên hướng khí phải phù hợp với tuổi của nhà).

Đây là giải pháp tốt nhất và khả thi. Đặt lại ban thờ rất có lợi cho gia chủ hoặc doanh nhân ở nơi kinh doanh.

– Giải pháp bố trí lại hướng bếp (nếu được) theo hướng khí cũng là giải pháp khả thi nhiều. Chuyển hướng bếp theo quan điểm phong thuỷ là sinh khí tăng thêm của cải. Bếp cũng thường đặt vào cung của cải theo Bát quái. Vì vậy khi đặt vào “hướng khí” để khắc phục việc cửa chính không thể mở vào hướng khí đã quy định.

Ví dụ nhà hướng “Cấn” Đông – Bắc, ta có “hướng khí” ở Tây – Nam. Tức ta phải mở cửa chính ở mặt tiền hướng Tây – Nam. Song Huyền Quan lại phải ở góc Tây – Nam giáp Nam – Đinh). Cửa chính ta mở ở chính giữa Tây – Nam – “Khôn” hoặc ở góc “Thân” Tây – Nam giáp Phương Tây tuy cũng ở mặt tiền. Như vậy ta nên bố trí ban thờ, hay bếp vào phía này thì tốt nhất.

– Bố trí phòng ngủ có cửa theo “hướng khí” này cũng là một giải pháp tốt trong việc lợi dụng hướng vượng khí.

Phòng ngủ ở hướng này, ta sẽ có một sức khỏe tốt do ta luôn có giấc ngủ say và sâu; không có ác mộng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *