--------- -----------------

Công trình công cộng là gì?

B1008 tapchikientruc 004 - Công trình công cộng là gì?

Khái niệm công trình công cộng là gì?

Đó là một trong những thể loại nhà ở phụ vụ cho các nhu cầu dân sinh ( công sở, bệnh viện, trường học). Công trình công cộng thường được cơ quan nhà nước đầu tư xây dựng bằng ngân sách của quốc gia hay là sử dựng nguồn vốn vay của chính phủ. Ngoài ra cũng có thêm các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Công trình công cộng được phân chia theo đối tượng phục vụ

1. Áp dụng cho đối tượng khép kín:

Chỉ phục vụ cố định ho một lĩnh vực hay chuyên môn nhất định như trường học, cơ quan nghiên cứu.

2- Đối tượng phục vụ rộng mở:

Đó chính là các loại công trình danh cho việc tiếp đón rộng, cần có khoảng không gian thoải mái để dễ dàng giao dịch thuận lợi.

3- Đối tượng vừa mở vừa khép kín:

có những bộ phận đốì nội dành riêng cho những nhân viên nội bộ cơ quan nhưng vẫn phải có chỗ tiêp dân, phục vụ đông đảo quần chúng để đối ngoại.

Giới thiệu một số kiến trúc công trình công cộng ở Hà Nội

Trong thời kỳ miền Bắc đang đi lên xã hội chủ nghĩa, Hà Nội đã có những công trình rất đáng chú ý tạo nên một bộ mặt đặc trung nhấ ở giai đoạn 1955 -1965. Đó là:

1. Các công trình xung quanh quảng trường Ba Đình

B1008 tapchikientruc 002 - Công trình công cộng là gì?

Lễ đài Ba Đình (1960)

B1008 tapchikientruc 003 - Công trình công cộng là gì?

Hội trường Ba Đình

2. Kiến trúc các công trình hành chính 

B1008 tapchikientruc 004 - Công trình công cộng là gì?

Bộ Xây dựng (trụ sở chinh)

B1008 tapchikientruc 005 - Công trình công cộng là gì?

Bộ Kế hoạch và đầu tư.

3. Kiến trúc các trường đại học

B1008 tapchikientruc 007 800x449 - Công trình công cộng là gì?

Học viện chính trị Quốc gia TP.HCM

B1008 tapchikientruc 008 - Công trình công cộng là gì?

Còn rất nhiều kiến thức hay ho khác đang đợi bạn ngay trong: Chuyên mục này

------------