Báo chí - Truyền thông

Báo Xây Dựng: Công trình nhà ga hành khách cảng hàng không Liên Khương

Screen Shot 2020 04 22 at 05.35.09 - Báo Xây Dựng: Công trình nhà ga hành khách cảng hàng không Liên Khương

Công trình: Nhà ga hành khách cảng hàng không Liên Khương, giải nhất Kiến trúc quốc gia 2010.

Nhóm thiết kế: KTS Lưu Hướng Dương, KTS Trần Trung Vương, KTS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, KTS Phan Đình Kha (công ty xây dựng kiến Trúc Miền Nam).

Screen Shot 2020 04 22 at 05.35.09 - Báo Xây Dựng: Công trình nhà ga hành khách cảng hàng không Liên Khương Screen Shot 2020 04 22 at 05.35.28 e1587508729790 - Báo Xây Dựng: Công trình nhà ga hành khách cảng hàng không Liên Khương Screen Shot 2020 04 22 at 05.35.53 - Báo Xây Dựng: Công trình nhà ga hành khách cảng hàng không Liên Khương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT