Xem tuổi làm nhà

HƯỚNG DẪN XEM THÁNG ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ ĐẸP

Sau khi được tuổi làm nhà (năm tuổi làm nhà), ta cần xem tháng nào ta khởi công được.

Để tính tháng khởi công, người ta căn cứ vào Ngũ hành: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ áp vào từng năm sinh để tìm mệnh của năm đó. Ví dụ người sinh năm Ất Dậu thuộc mệnh Thủy (tuyến trung Thủy); người tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa (thiên thượng Hỏa); người tuổi Quý Hợi thuộc Thủy (đại hải Thủy); người tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc (thạch lựu Mộc); người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim (kiếm phong Kim); người tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ (đại dịch Thổ); v.v…

Như vậy phong thủy đề cập đến tháng khởi công là tìm sự hài hòa sinh hợp giữa tháng với tuổi. Khởi công hợp tháng sẽ thuận lợi mọi nhẽ.

1. Cách tìm tháng tt theo mnh
– Mình Kim
+ Nên khi công xây dng các tháng sau:

Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt

+ Không nên khi công xây dng các tháng sau:

Tháng 1 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 2 khởi công xây dựng không tốt Tháng 3 khởi công xây dựng không tốt Tháng 5 khởi công xây dựng không tốt Tháng 10 khởi công xây dựng không tốt Tháng 11 khởi công xây dựng không tốt Tháng 12 khởi công xây dựng không tốt

– Mình thy:

+ Tháng xây dng có li gm:

Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ tốt

+ Các tháng khi công xây dng skhông tt:

Tháng 1 khởi công xây dựng không tốt Tháng 3 khởi công xây dựng không tốt Tháng 4 khởi công xây dựng không tốt Tháng 5 khởi công xây dựng không tốt Tháng 7 khởi công xây dựng không tốt Tháng 8 khởi công xây dựng không tốt Tháng 11 khởi công xây dựng không tốt Tháng 12 khởi công xây dựng không tốt

– Mình Mc:

+ Tháng xây dng có li gm:

Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 3 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 5 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 12 khởi công xây dựng tốt

+ Các tháng khi công xây dng sbt li:

Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 7 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 8 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 11 khởi công xây dựng sẽ không tốt

– Mình Ha:

+ Các tháng khi công xây dng scó li

Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 8 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 12 khởi công xây dựng sẽ tốt

+ Các tháng khi công xây dng sbt li: Tháng 1 khởi công xây dựng sẽ không tốt

Tháng 3 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 5 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 7 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 11 khởi công xây dựng sẽ không tốt

– Mình Th:

+ Các tháng khi công xây dng scó li

Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt

+ Các tháng khi công xây dng sbt li:

Tháng 1 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 3 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 5 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 7 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 8 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 11 khởi công xây dựng sẽ không tốt Tháng 12 khởi công xây dựng sẽ không tốt

Tất cả những mệnh trong ngũ hành đều gắn bó mật thiết với tiết khí tháng. Vì vậy mà có sinh, khắc khác nhau: Sinh sẽ đem lợi, khắc sẽ gặp các điều không may.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT