Tổng hợp

Phúc đức là gì ?

Khi xem hướng nhà, chúng ta thường thấy có 4 phương và 8 hướng, có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Tìm hiểu về cung Phúc Đức, khi xem hướng nhà nếu được hướng cung phúc đức thì tốt.

Cung Phúc Đức là cung quan trọng nhất trong Tử Vi, có ảnh hưởng chi phối đến 11 cung số. Một cung Phúc tốt có thể gia tăng ảnh hưởng tốt và chế giảm những sự xấu của các cung khác.

Xem cung Phúc có thể biết qua về phúc trạch, thọ yểu và sự thịnh suy trong dòng họ có ảnh hưởng đến chính mình, để từ đó hành thiện tích đức, gieo nhân tốt để cho đời sau được thiện quả. Ngoài ra còn có thể biết qua về âm phần trong dòng họ. Cung Phúc Đức cho biết rõ nhân quả, nghiệp báo của chính mình, là sự biểu hiện của Quả trong đương kiếp bởi Nhân.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT