------------------------- --------

Làm thế nào để tính toán số lượng xi măng, cát và đá trong sàn

xay dung - Làm thế nào để tính toán số lượng xi măng, cát và đá trong sàn

Thí dụ
Giả sử chúng ta có một tấm sàn có chiều dài 2m và chiều rộng 2m và sử dụng bê tông M-15, Tính toán lượng xi măng, cát và đá được sử dụng trong một tấm sàn và độ dày của tấm là 12 cm?
Dữ liệu đã cho
Chiều dài = 2m
Chiều rộng = 2m
Độ dày = 12cm

Đầu tiên, chúng tôi tính toán thể tích của tấm sàn và sau đó khối lượng này được chuyển điều kiện ẩm ướt thành điều kiện khô và sau đó tìm hiểu xem cần bao nhiêu vật liệu cho tấm sàn.

Tổng khối lượng bản sàn = L x W x H

= 200 x 200 x 12 = 480000 cm3

Chuyển khối lượng ướt thành khối lượng khô

Khối lượng khô = khối lượng ướt x 1,54

= 0,48 x 1,54 = 0,7392 m3

Tỷ lệ bê tông (1: 2: 4 = 7)

Khối lượng xi măng

Tổng xi măng = tỷ lệ xi măng / tổng tỷ lệ x khối lượng khô

= 1/7 x 0,7392

= 0,1056 m3

chuyển đổi khối lượng này vào bao xi măng.

= (0,1056 x 1500)/50 = 3,168 bao

khối lượng cát

Tổng cát = tỷ lệ cát / tổng tỷ lệ x khối lượng

= 2/7 x 0,7392
= 0,2112 m3

Khối lượng đá
Tổng đá = tỷ lệ tổng hợp / tổng tỷ lệ x khối lượng

= 4/7 x 0,7392
= 0,4224 m3

NGuồn tham khảo: https://diendanxaydung.net.vn/threads/lam-the-nao-de-tinh-toan-so-luong-xi-mang-cat-va-da-trong-san.72783/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0962.604.887- HCM: 0982819997(Zalo/Viber)
Inbox fanpage
Chat Zalo
---------------------