Tìm hiểu về Ngũ hành tương sinh trong phong thuỷ

I. VÀI Ý KIẾN VỀ THUYẾT NGŨ HÀNH VỀ SỰ HÌNH THÀNH Sau thuyết Âm Dương, thuyết Ngũ Hành kế tiếp ra đời. Thuyết Ngũ Hành ra đời giải thích thêm sự vật, hiện tượng một cách rõ ràng hơn, hợp lý hơn với quy luật sinh khắc vô thường. Mọi biến đổi, phát triển … Đọc tiếp Tìm hiểu về Ngũ hành tương sinh trong phong thuỷ