-------------------------

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 là gì

Khái niệm: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 là gì?

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là việc triển khai cụ thể hóa nội dung quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/200/, làm cơ sở cho  những dự án xây dựng, cấp phép xây dựng. Nó thể thiện phần thiết kế mặt bằng đô thị và mặt cắt của từng công trinh hay những mẫu đơn nguyên được thể hiện một cách đầy đủ. 

Hồ sơ thiết lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Để có được bản quy hoạch này thì mỗi doanh nghiệm cần phải chuẩn bị 8 hồ sơ:

Tờ trình đơn để đề nghị được phê duyệt, thẩm định của chủ đầu tư.

Tờ trình đơn để đề nghị được phê duyệt, thẩm định của chủ đầu tư.
Tờ trình đơn để đề nghị được phê duyệt, thẩm định của chủ đầu tư.

Văn bản hoặc chứng chỉ có nội dung thông tin quy hoạch của đơn vi cơ quan có thẩm quyền.

Văn bản công nhận là Chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư của UBND thành phố.

Thuyết minh có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3.

Bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa

Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

Nội dung của Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 là gì

Giai đoạn cuối cùng là khách hàng sẽ thẩm định những quyết đinh  chi tiết tỉ lệ xây dựng 1/500 xem có đúng với những gì của chủ đầu tư cam kết đã đưa ra.

  1. Thông tin Pháp luật

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 24 của Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

2. Việc phân loại nhằm đáp ứng mục tiêu cụ thể sau đây:

a)  Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 cần phải phù họp với phần quy hoạch chung của việc xây dựng đô thị.

b) Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.  Doanh nghiệp tổ chức lập để kinh doanh và tính toán chi phí cho việc lập quy hoạch tính vào chi phí của dự án.

 3. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Quy hoạch xây dựng đô thị bao gồm nhiều công tác khác nhau, đó là quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Trong quy hoạch chi tiết có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

Trước hết phải làm rõ và phân biệt ý nghĩa mục đích, nội dung nhiệm vụ của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây không phải là sự khác nhau về tỷ lệ bản đồ 1/2000 và 1/500, mà phải hiểu đây là 2 giai đoạn của quy hoạch chi tiết.

Trên đây là thông tin xoay quanh chủ đề Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 là gì?. Hi vọng chúng tôi đã cũng cấp cho bạn một kiến thức mới để đáp ứng cho công việc của mình. Nếu thấy thông tin này bổ ích thì hãy phản hồi với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

----------------
Hà Nội: 0976.033.088 | Đà Nẵng: 0905.133.511 | TP.HCM: 0982.819.997
------------
Hà Nội:0976.033.088 | ĐN:0905.133.511 | TPHCM:0982.819.997