Đắp tranh phù điêu hoa sen đẹp

Đắp tranh phù điêu hoa sen đẹp

Đắp tranh phù điêu hoa sen đẹp: Hoa sen là thứ hoa nhất hạng, nở ở những vùng nước tù đọng và bẩn đục, bông sen toàn mỹ một cách tột bậc, là sự sống xuất hiện đúng lần đầu tiên trên khoảng mênh mông không rõ sắc màu của những vùng nước khởi nguyên. Hoa sen với màu sắc trong trắng trên bùn nhơ được hiểu với nghĩa đạo đức Continue reading “Đắp tranh phù điêu hoa sen đẹp”

Read More
loading