Đừng lầm phong thủy với mê tín dị đoan

Một số người bỏ ra rất nhiều tiền, làm đúng theo lời thầy phong thủy dặn cốt để được hướng tốt, vận lành, thế nhưng…
Bài viết tham khảo thêm: Xem tuổi làm nhà : Tư vấn chọn tuổi làm nhà, xem tuổi làm nhà, xây nhà hợp mệnh gia chủ. Phân tích Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc, hướng dẫn thủ tục mượn

Continue reading “Đừng lầm phong thủy với mê tín dị đoan”

Read More

Phong thủy phòng khách theo tuổi 1951 Tân Mão

Phong thủy phòng khách theo tuổi 1951 Tân Mão

Sau đây là một số thông tin tư vân phong thủy liên quan đển tư vấn liên quan đến tuổi 1991:

nữ tuổi tân mùi hợp hướng nào

nữ tân mùi hợp hướng nhà nào

nam tuổi tân mùi hợp hướng nào

hướng nhà hợp tuổi tân mùi nữ

hướng nhà tuổi tân mùi nữ

sinh năm 1991 mệnh gì hợp màu gì

tuổi tân mùi xây nhà năm nào

hướng bàn làm việc tuổi tân mùi

Continue reading “Phong thủy phòng khách theo tuổi 1951 Tân Mão”

Read More
loading