Cách đặt bàn thờ đúng hướng

Cách đặt bàn thờ đúng hướng: Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên, vì thế, luôn là một không gian quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của con người.

Continue reading “Cách đặt bàn thờ đúng hướng”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1992 Nhâm Dần

Hướng bàn thờ tuổi 1992 Nhâm Dần: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

screen-shot-2016-11-02-at-12-40-24

(Clip tư vấn thiết kế nhà phong thuỷ của Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh xem chi tiết tại link)

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1992 Nhâm Dần”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1991 Tân Mùi

 Hướng bàn thờ tuổi 1991 Tân Mùi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

Sau đây là một số thông tin tư vân phong thủy liên quan đển tư vấn liên quan đến tuổi 1991:

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1991 Tân Mùi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ

Hướng bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

screen-shot-2016-11-02-at-12-40-24

(Clip tư vấn thiết kế nhà phong thuỷ của Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh xem chi tiết tại link)

xem thêm:

hướng bếp tuổi canh ngọ

tuổi canh ngọ 1990 hợp với hướng nào

nữ canh ngọ hợp hướng nhà nào

huong bep hop tuoi canh ngo

tuổi canh ngọ hợp hướng làm việc nào

tuổi canh ngọ làm nhà hướng nào

phong thuy tuoi canh ngo 1990

thế nào là hướng bếp

hướng bếp tuổi canh ngọtuổi canh ngọ 1990 hợp với hướng nàonữ canh ngọ hợp hướng nhà nàohuong bep hop tuoi canh ngo
tuổi canh ngọ hợp hướng làm việc nàotuổi canh ngọ làm nhà hướng nàophong thuy tuoi canh ngo 1990thế nào là hướng bếp

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ

Hướng bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

screen-shot-2016-11-02-at-12-40-24

(Clip tư vấn thiết kế nhà phong thuỷ của Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh xem chi tiết tại link)

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão

Hướng bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

screen-shot-2016-11-02-at-12-40-24

(Clip tư vấn thiết kế nhà phong thuỷ của Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh xem chi tiết tại link)

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn

Hướng bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

screen-shot-2016-11-02-at-12-40-24

(Clip tư vấn thiết kế nhà phong thuỷ của Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh xem chi tiết tại link)

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần

Hướng bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

screen-shot-2016-11-02-at-12-40-24

(Clip tư vấn thiết kế nhà phong thuỷ của Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh xem chi tiết tại link)

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu

Hướng bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ

screen-shot-2016-11-02-at-12-40-24

(Clip tư vấn thiết kế nhà phong thuỷ của Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh xem chi tiết tại link)

Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu”

Read More

Bố trí bàn thờ đúng hướng theo phong thủy

Bố trí bàn thờ đúng hướng theo phong thủy: Hướng bàn thờ, đặt bàn thờ, đặt bàn thờ gia tiên, đặt bàn thờ nhà chung cư, cách bài trí bàn thờ, cách bố trí bàn thờ, sắp xếp bàn thờ gia tiên, vị trí đặt ảnh thờ, hướng đặt bàn thờ theo tuổi Continue reading “Bố trí bàn thờ đúng hướng theo phong thủy”

Read More
loading