Mẫu thiết kế nhà phố 6x25m

Mẫu thiết kế nhà phố 6x25m, với mặt tiền 6m nhà phố, bạn có nhiều phương án thiết kế, có thể sử dụng tầng 1 làm kinh doanh, có thiết kế thêm gác lửng ở tầng 1, phục vụ cho việc quản lý hàng hoán, tầng 2,3,4,5 để sinh hoạt, tuy theo điều kiện có thể thiết kế.

nhà phố 6x25m-ms001

nhà phố 6x25m-ms001a

nhà phố 6x25m-ms001b

nhà phố 6x25m-ms001c

nhà phố 6x25m-ms001d

nhà phố 6x25m-ms001e

nhà phố 6x25m-ms001f

Print

About the Author

Architecture

Trả lời

loading