Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng: Về trình tự thủ tục việc xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định nhà nước. Tuy nhiên một số trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ. Vì vậy thủ tục và thời gian có thể kéo dài khá lâu. Bộ hồ sơ hoàn chỉnh và được cơ quan nhà nước tiếp nhận và sẽ có phiếu hẹn và thông báo trả kết quả. Continue reading “Thủ tục xin giấy phép xây dựng”

Read More
loading