Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô

Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô. Chủ nhà người Mỹ bố trí chỗ trưng bày cả chục chiếc xe kèm khu vực sửa chữa.

Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô
Biệt thự dành một nửa diện tích để bày xe ôtô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *