Kĩ thuật gia công cốt thép

Kĩ thuật gia công cốt thép, tham khảo bài viết về gia công cốt thép trong xây dựng nói chung và làm nhà nói riêng.

1.1.  Sửa thẳng và đánh gỉ:

a. Sửa thẳng cốt thép:

– Bằng búa đập: áp dụng cho các cốt thép nhỏ, cong queo;

– Bằng máy uốn: áp dụng cho các cốt thép có đường kính lớn hơn 24mm;

– Bằng tời: áp dụng cho thép cuộn hoặc có thể dùng gấp nếu không có tời.

b. Đánh gỉ:

– Bằng bàn chải sắt: áp dụng cho mọi loại cốt thép;

– Bằng sức người kéo qua các đống cát nhám hạt;

cong tac thep 3

1.2. Cắt và uốn:

a. Cắt: phải cắt cốt thép theo yêu cầu của thiết kế, có thể dùng:

– Dao cắt, dùng sức người: chỉ cắt được những thanh thép dưới 12mm;

– Máy cắt: cắt được những thanh thép có đường kính tới 40mm;

– Hàn xì: cắt được những thanh thép có đường kính lớn hơn 40mm.

b. Uốn: phải uốn cốt thép theo yêu cầu của thiết kế, của bản vẽ:

– Bằng tay: Dùng bằng càng cua, chỉ uốn được những thanh cốt thép có đường kính tới 25mm;

– Bằng máy uốn: uốn được những thanh cốt thép có đường kính lớn hơn 25mm.

1.3. Nối cốt thép:

Muốn có những thanh cốt thép dài hoặc muốn tận dụng những đoạn cốt thép ngắn thì phải nối chúng.

a. Nối thủ công: buộc nối cốt thép bằng những dây kẽm dẻo và tuân thủ các quy tắc sau:

– Đối với thép trơn:                                     

+ Đặt ở vùng bêtông chịu kép thì hai đầu cốt thép phải uốn cong thành móc và đặt chập lên nhau một đoạn dài 30-45d, dùng dây kẽm quấn quanh chỗ uốn;

+ Đặt ở vùng bêtông chịu nén thì không cần uốn móc, nhưng phải uốn dây thép quanh chỗ nối, đoạn chập  nhau phải dài 20-40d.

– Đối với thép gai:                                      

+ Đặt ở vùng bêtông chịu kéo thì không cần phải uốn móc nhưng cũng phải uốn dây thép quanh chỗ nối, đoạn chập nhau phải dài từ 30-45d;

+ Đặt ở vùng bêtông chịu nén thì không cần phải uốn móc nhưng cũng phải uốn dây thép quanh chỗ nối, đoạn chập nhau phải từ 20-40d.

cong tac thep 4

b. Nối bằng hàn điện:

b.1. Nối gối đầu;

b.2. Nối ghép chập;

b.3. Nối ghép táp;

b.4. Nối ghép máng.

1.4. Hàn, buộc cốt thép thành lưới, thành khung:

a. Thép móng (Móng đơn):

– Buộc cốt thép thành lưới băng thép kẽm theo yêu cầu thiết kế, chú ý đúng khoảng cách;

– Đặt cốt thép vào vị trí móng, chú ý đến việc định tim móng;

– Dùng cây chống cố định vị trí của thép chờ;

– Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.

cong tac thep 5

b. Thép cột dầm:

– Thép cột:                                                 

+ Nối thép dọc vào thép chờ;

+ Lồng thép đai vào;

+ Dùng dây kẽm buộc thép đai vào thép chủ;

+ Dùng dây kẽm cố định tạm khung thép cột.

– Dầm:           

+ Lồng thép đai vào thép chủ;

+ Dịch chuyển cả bộ (thép chủ và thép đai) vào vị trí thiết kế;

+ Dùng dây kẽm buộc thép đai vào thép chủ;

+ Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.

c. Thép sàn:

– Đối với thép một lớp:                               

+ Dùng phấn đánh dấu vị trí các thanh thép sàn vào cốp pha sàn;

+ Đặt cốt thép vào vị trí đã đánh dấu;

+ Dùng dây kẽm/máy hàn để buộc/hàn tại những điểm giao nhau của lưới thép;

+ Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.

– Đối với thép hai lớp: ta tiến hành làm lớp thép bên dưới trước, lớp trên sau:

+ Lớp trên:

Dùng lưới đánh dấu vị trí của những cây thép vào cốp pha sàn;

Dùng dây kẽm buộc những thanh thép con cóc vào vị trí thiết kế, vào lớp trên để đỡ lớp thép trên;

Đặt thép đúng vị trí đã đánh dấu;

Dùng dây kẽm buộc những chỗ giao nhau của lưới thép;

Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.

Nguồn tham khảo: WEDO ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG CỐT THÉP

20/02/2017  Chuyên Mục Khác, Tin tức

 1. CÔNG TÁC CỐT THÉP
 • Sửa thẳng cốt thép:
 • Bằng búa đập: áp dụng cho các thanh thép nhỏ cong queọ.
 • Bằng máy uốn: áp dụng cho các thanh thép có đường kính lớn hơn 25mm.
 • máy duỗi thép
 • Bằng duỗi: áp dụng cho thép cuộn hoặc có thể gấp nếu không có duỗi.
 • Đánh rỉ:
 • Bằng bàn chảy sắt: áp dụng cho mọi loại cốt thép.
 • Bằng sức người kéo qua các đống cát nhám hạt.
 • Nếu trong quá trình sửa phẳng bằng duỗi thì không cần đánh rỉ bởi vì trong quá trình kéo thẳng dây thép giãn ra làm bong các vẩy rỉ sét.
 • Máy nắn thẳng và cắt cốt thép: áp dụng cho mọi loại thép nó sẽ tự động nắn thẳng làm sạch rỉ và cắt thành những đoạn theo yêu cầu.
 1. Cắt và uốn:
 • Cắt: phải cắt cốt thép theo yêu cầu của thiết kế.
 • cắt thép
 • Kéo cắt dùng sức người: chỉ cắt được những thanh thép có đường kính dưới 12mm.
 • Máy cắt: cắt được những thanh thép có đường kính tới 40mm.
 • Hàn xì: cắt được những thanh thép có đường kính lớn hơn 40mm.
 • Uốn: phải uốn cốt thép theo yêu cầu bản vẽ.
 • Bằng tay: dùng bằng càng cua chỉ uốn được những thanh cốt thép có đường kính 25mm.
 • Bằng máy uốn: uốn được những thanh thép có đường kính lớn hơn 25mm.
 1. Nối cốt thép:
 • Nối thủ công:buộc nối cốt thép bằng các dây kẽm dẻo và tuân thủ theo các quy tắc sau.
 • Đối với thép trơn: đặt ở vùng bê tông chịu kéo thì hai đầu cốt thép phải uốn cong thành móc và đặt chập lên nhau một đoạn dài (30-45d) và dùng dây kẽm dẻo quấn quanh chỗ uốn.
 • Đặt ở vùng bê tông chịu nén thì không cần uốn móc nhưng cũng phải uốn dây thép quanh chỗ nối đoạn chồng nhau dài (20-40d).
 • Đối với thép giá: đặt ở vùng bê tông chịu kéo thì không cần phải uốn móc  nhưng phải uốn dây thép quanh chỗ nối đoạn chồng nhau dài từ (30-45d).
 • Đặt ở vùng bê tông chịu nén thì không phải uốn móc nhưng cũng phải uốn dây thép quanh chỗ nối đoạn chồng nhau phải từ (20-40d).
 • Những cốt thép có đường kính trên 16mm không nối theo kiểu đối đầu  được thì nối  theo kiểu tiếp xúc đỉnh.
 • Những cốt thép trơn gai nhỏ hơn 16mm, không nối theo kiểu đối đầu được thì nối theo kiểu ghép chập hoặc ghép táp.
 • Những cốt thép có đường kính từ 12mm trở lên nên nối theo kiểu ghép máng, kiểu nối này làm giảm lượng thép 7-8 lần giảm điện năng 2,5 lần năng suất thợ hàn 3-4 lần so với hàn hồ quang thông thường.
 • Nối thép
 • Hàn buộc cốt thép thành lưới, thành khung:
 • Thép móng:buộc cốt thép thành lưới bằng thép kẽm theo theo yêu cầu thiết kế, cần chú ý đúng khoảng cách.
 • Đặt cốt thép vào vị trí móng chú ý đến việc định vị tim móng.
 • Bô thép chờ của cột vào thép móng.
 • Dùng cây chống cố định vị trí của thép chờ.
 • thwps móng
 • Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.
 • Thép cột
 • Nối thép dọc vào thép chờ.
 • Lồng thép đai vào.
 • lồng thép vào đai
 • Dùng dây kẽm buộc thép đai vào thép chủ.
 • Dùng dây kẽm cố định tạm khung thép cột.
 • Thép dầm
 • Lồng thép đai vào thép chủ.
 •  
 • Dịch chuyển cả bộ (thép chủ và thép đai vào vị trí thiết kế).
 • Dùng dây kẽm buộc thép đai vào thép chủ.

   

 • Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.
 • Thép sàn
 • Đối với thép một lớp:
 • Dùng phấn đánh dấu vị trí các thanh thép sàn vào copha sàn.
 • Đặt cốt thép vào vị trí đã đánh dấu.
 • Dùng dây kẽm/máy hàn để  buộc/hàn tại điểm giao nhau của lưới thép.
 • Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.
 • Đối với thép hai lớp thì ta tiến hành làm lớp thép bên dưới trước lớp trên sau
 • Dùng lưới đánh dấu vị trí của những cây thép vào copha sàn.
 • Dùng thanh kẽm buộc những thanh thép con cóc vào vị trí thiết kế vào lớp trên để đỡ lớp thép dưới.
 • Đặt thép đúng vị trí đã đánh dấu.
 • Dùng dây kẽm buộc những chỗ giao nhau của lưới thép.
 • Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.
 1. Kỹ thuật an toàn lao động
 • Những máy gia công cốt thép phải được đặt trong xưởng gia công cốt thép hoặc đặt trong một khu vực  có rào chắn riêng biệt và phải do chính công nhân chuyên nghiệp sử dụng.
 • Nơi đặt các cuộn cốt thép phải được rào chắn riêng biệt, cách xa nơi công nhân đứng và qua lại tối thiểu 3m, trước khi kéo phải kiểm tra dây cáp kéo và điểm nối dây kéo vào các đầu cốt thép.
 • Vỏ các động cơ điện, máy phát điện, máy biến thế, máy hàn đều phải được tiếp đất.
 • Trước khi hàn phải kiểm tra lại vỏ cách điện của kẹp giữa qua hàn xem còn tốt không. Đóng mở mạch điện hàn bằng cầu dao che kín. Người thợ hàn phải trang bị mặt nạ dể bảo vệ mắt và mặt khỏi những tia lửa điện bắn ra.
 • Khi phải hàn ngoài trời phải che các thiết bị hàn, khi trời mưa phải dừng công việc hàn ngay.
 • Khi hàn trong các đường ống ngầm hoặc trong các bể chứa kính phải đảm bảo việc quạt gió thông khí và có đủ ánh sang. Khi hàn trên các giàn giáo cao phải  có biện pháp bảo vệ những người bên dưới khỏi bị những tia lửa hàn rơi xuống.
 • Khi đặt cốt thép cần chú ý đến các điểm sau:
 • Thả cốt thép xuống hồ móng bằng máy không được vứt từ trên xuống.
 • Khi lắp buộc cốt thép cho những dầm riêng lẻ (nghĩa là đầu dầm không liền sàn) thì phải đứng trên sàn công tác ở một bên của hộp copha sàn. Sau khi đặt cốt thép xong cho dầm  người thợ vẫn đứng trên sàn công tác đó mà lắp copha thành của hộp copha dầm.
 • Cấm không được xếp dự trữ quá nhiều cốt thép trên sàn công tác.
 • Khi đặt cốt thép bên cạnh hay bên dưới đường dây điện cần có biện pháp phòng ngừa cốt thép chạm vào dây điện.

Việc thi công cốt thép là công tác vô cùng quan trọng đến kết cấu của ngôi nhà chịu ảnh hưởng rất lớn đến độ bềnh của công trình, vì cốt théo nằm bên trong lớp bê tông bởi vậy trước khi cho đổ bê tông yêu cầu cần có đơn vị giám sát nghiệm thu công tác cốt thép này để đảm bảo cốt thép đúng với bản vẽ, Kỹ sư Giám Sát  sẽ giúp bạn công tác nghiệp thu này.

Tham khảo nguồn: Xây Dựng An Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *