------------------------- --------

12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

Phật giáo là một tôn giáo vô thần bao gồm một loạt các truyền thống, tín ngưỡng và phương pháp tu tập dựa trên lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dưới đây là những trích dẫn với ý nghĩa triết lý sâu xa, hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé.

1. Không có kẻ thù nào có thể làm hại chúng ta nhiều như những tư duy tham ái, tư duy sân hận, tư duy ganh tỵ v.v… của chính chúng ta

 

1 018ec6f7f3c8b92518a331f5eb982fa8 ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

2. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo

20722 7a757b8676c30bc20a2bf55d41f2b942 ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

3. Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Cũng vậy,người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào.

20722 7311ad851ee153fa0712ee993621ff3b ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

4. Đa số người suốt đời chỉ làm được 3 việc: dối người, dối mình và bị người khác dối.

20722 28a7322502f88274cd78fa3c51d4349a ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

5. Thành thật đối diện với khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

20722 304b9d29c67b8f637e86636bd539b516 ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

6. Cần đối diện với thực tế để vượt qua thực tế.

20722 8dc50c9b8d3e0ab4dbb77385d8526b9a ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

7. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

20722 36f2be07f49ce15ccea09e6c0764fbb4 ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

8. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật để đắp vào.

20722 f702ef47bd5031ecbdfefa11534a40fa ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

9. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được.

20722 c5eb94ebbdf839d872b819f774b41b85 ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

10. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.

20722 adcae84f1374db3be8ec6628df84ad7f ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

11. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

20722 1280c54fd7b807f5cabf7c700df85e27 ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

12. Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại.

20722 3a09dc4f3bc65c335f7c1b1412f17be8 ohaytv - 12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

Nam Phong – Ohay.tv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

HN:0989.149.805

-------

ĐN:0905.133.511

-------

HCM:0982.819.997

-------

1
btn-dangkyhocthu